PB Psycholoog

Trauma

Terug

3Trauma

Een trauma kan ontstaan wanneer iemand één of meerdere ingrijpende gebeurtenissen heeft meegemaakt, zoals een ernstig verkeersongeluk, een brand, het overlijden van een belangrijk persoon, seksueel misbruik of geweld. Een trauma ontstaat doordat de gebeurtenis(sen) niet goed verwerkt worden, geen plekje kunnen krijgen.

Gevolgen van trauma

Traumatische ervaringen kunnen leiden tot problemen in het omgaan met jezelf en met anderen. Je hebt bijvoorbeeld minder controle over je gevoelens en gedrag. Er is sprake van een grotere kwetsbaarheid of gevoeligheid. De confrontatie met wat er gebeurd is vaak zo pijnlijk, dat je dit wilt voorkomen. Je gaat situaties die met de pijnlijke ervaring te maken hebben uit de weg en probeert er niet meer aan te denken. Het lijkt alsof je gevoel is afgestompt, je voelt je lusteloos en je hebt nergens meer zin in. Je zou het liefste vergeten wat er is gebeurd en verder gaan. Misschien ben je ook bang voor wat er zal gebeuren als je de herinneringen toelaat.

Daarnaast kan zo’n ingrijpende gebeurtenis de manier waarop je over jezelf, andere mensen en de wereld denkt, negatief beïnvloeden. Je kunt bijvoorbeeld last hebben van schaamte- en schuldgevoelens en minder vertrouwen hebben in andere mensen. Je voelt je alleen en onzeker, je hebt het idee dat je onveilig bent, dat er elk moment weer iets naars kan gebeuren. Je zelfbeeld en zelfvertrouwen hebben een deuk opgelopen.

Behandeling

Uit onderzoek is gebleken dat de vermijding de klachten in stand houdt. Door niet meer te vermijden, maar je juist bloot te stellen aan de pijnlijke herinneringen, kun je gaan verwerken wat er is gebeurd. Door de confrontatie met de nare ervaring aan te gaan, neemt de pijn van de herinneringen af. Ook geef je jezelf de kans om te ervaren dat je het aan kunt om eraan te denken. De herbelevingen zullen hierdoor afnemen. In de behandeling gebeurt dit op een gecontroleerde manier in een veilige omgeving.

Verder is het belangrijk om te onderzoeken welke invloed de ingrijpende gebeurtenis nu nog op je heeft. Welke gedachten en gevoelens spelen een rol? We gaan die gedachten opsporen en onder de loep nemen, zodat je ze kunt vervangen voor andere, meer helpende gedachten.

Trauma is gelukkig goed te behandelen. Er zijn verschillende goed onderbouwde therapievormen om posttraumatische stress te behandelen. Deze zijn gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie: Imaginaire Exposure, Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). Schrijven kan ook ondersteunend zijn.