PB Psycholoog

Aangesloten bij

Terug

Aangesloten bij

Ik werk volgens de gedragscodes van de beroepsverenigingen waarbij ik ben aangesloten. Geheimhouding is daar onderdeel van:

– Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), geregistreerd als psycholoog NIP
– Ingeschreven in het opleidingsregister van de Federatie van gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt)

NIP210_NIP_Psycholoog_RGB